24 лютого 2017 року на базі Станції юних натуралістів м. Білої Церкви відбулося третє заняття формувального етапу міської інноваційної програми «Психологічні умови роз­ви­­­тку організаційної культури позашкільних навчальних закладів». Тренінгове заняття з працівниками позашкільних навчальних закладів міста провела науковий керівник програми – Карамушка Л.М., член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

У заході взяли участь заступник начальника управління освіти і науки Баранова В.А. та науковий консультант програми Шевченко А.М., старший викладач кафедри педагогіки і психології, дошкільної та позашкільної освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат психологічних наук.

У ході заняття працівниками позашкілля було здійснено діагностику типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів міста й проаналізовано внутрішні й зовнішні чинники, які негативно та позитивно впливають на її розвиток, зокрема психологічні характеристики педагогічних колективів такого типу освітніх закладів.

Значення позашкільної освіти для формування особистості є ключовим, так як саме така форма освіти сприяє забез­пе­чення потреб особис­тості в емоційному, інтелектуальному та фізичному розвитку, у творчій самореалізації, її соціалізації, вклю­че­н­ню в суспільні відносини, входженню в широ­кий світ. Тому сучасний етап розвитку суспільства в міжнародному та національному контексті, утвердження поза­шкільної освіти як складової структури освіти України зумовили необхідність переосмислення її місця і ролі, ви­значення основних засад підвищення її якості.